ПОСИЛАННЯ

2023

2022

https://www.e-a-a.org/EAA/Publications/Tea/TEA_74/Special_Section/EAA/Navigation_Publications/Tea_74_content/Special_Section.aspx

 • Ivakin, V.H., Shydlovskyi, P.S. 2022. Ukrainian archaeological heritage under threat of Russian aggression: problems and prospects. In: RESQUE Annual General Meeting Conference (17 September 2022), The British Archaeological Trust: 12-15. https://rescue-archaeology.org.uk/2022/08/rescue-agm-2022/ .

2020

 • Теліженко, С. (ред.). 2020. Археологічні пам’ятки і війна. Пам’ятка з охорони культурних цінностей для військовослужбовців ЗСУ. К.: Спілка археологів України. https://www.academia.edu/77162779/

2019

 • Telizhenko, S.A., and Hardy, S. 2019. Video Report Arkheolohiia Na Okupovanykh Terytoriiakh Ta U Zonakh Zbroinykh Konfliktiv [Archeology in Occupied Territories and Zones of Armed Conflicts], http://www.vgosau.kiev.ua/novyny/arkheolohichna-spadshyna-na-okupovanykh-terytotiyakh/990-telizhenko-khardi .
 • Оленич, А.М., Чимирис, М.В. 2019. Живі музеї первісної доби в Україні (постановка питання). VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 185-189. https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-185-189 .
 • Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. (ред.). 2019. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти. VITA ANTIQUA 11. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 220 с. https://doi.org/10.37098/VA-2019-11 .
 • Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. (ред.). 2019. Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства: Тези доповідей. К.: Бібліотека Vita Antiqua, 85 c. https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069 .
 • Шидловський, П.С. 2019. Вступ. Точка біфуркації. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 9-20. https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-9-20 .

2017

 • Кириленко, О., Шидловський, П. 2017. Сучасний стан вивчення трипільської культури на території Києва і передмістя. Культурна спадщина, 1(10), с. 91-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3547710 .
 • Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. (ред.). 2017. Передмова. В: Людина та Ландшафт: первісна археологія Східної Європи, VITA ANTIQUA 9. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, с. 7-13. https://doi.org/10.37098/VA-2017-9

2016

 • Telizhenko, S. 2016. Monitoring Archaeological Sites & Monuments in a War Zone,” An irregularly updated blog about archaeology and all forms of semi-related madness (blog), Robert M Chapple, Accessed July 27, 2016. http://rmchapple.blogspot.com/2016/07/monitoring-archaeological-sites.html .
 • Шидловський, П. 2016. Пам’ятки первісності: суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4(131), с. 85-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.1206230 .
 • Шидловський, П.С., Синиця, Є.В. 2016. Вступ. В: Шидловський, П.С. (ред.). Міжнародна наукова конференція «ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ : географічний підхід в первісній археології»: Тези доповідей. К.: Бібліотека Vita Antiqua, с. 7-13. http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/200#more-200 .

2012

 • Шидловський, П. 2012. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння. Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 7, с. 587-599 https://doi.org/10.5281/zenodo.1202182 .