Nature&Society

Центр продовжує розвивати міжнародний освітній проект «Природа і суспільство первісної Європи», започаткований за підтримки House of Europe (http://vovkcenter.org.ua/en/naturesociety/). Наступний етап, пов’язаний з презентацією вітчизняної археології первісності на міжнародному рівні та обміном науковим досвідом, організований Національним музеєм природничих наук (Франція) (Muséum national d’Histoire naturelle).
Голова Центру, доцент Кафедра археології та музеєзнавства – офіційна Павло Шидловський перебуває на стажуванні в Національному музеї природничих наук в Парижі. В програмі стажування як проведення спільних наукових досліджень в галузі первісної археології та археозоології, так і викладацька діяльність.
Робота в Музеї почалась з екскурсії залами Галереї палеонтології та порівняльної анатомії, яка має багаторічну, з середини ХІХ ст., історію і формування фондів якої пов’язане з діяльністю низки видатних вчених-природознавців. Екскурсію провів почесний дослідницький директор, завідувач (2002-2009 рр.) Лабораторії палеонтології проф. Шевкет Сен.
В ході зустрічі було проведено консультації з питань особливостей пізньоплейстоценової фауни Європи до якої доєднався археозоолог, асоційований проф. Стефан Пеан.

Стажування голови Центру, доцента кафедри археології та музеєзнавства Шидловського Павла відбувається в різних наукових та музейних установах Франції. Серед них – Інтитут палеонтології людини, створений у 1910 р., і в якому зберігаються археологічні, палеоантропологічні, зооархеологічні матеріали з усього світу. Наявна бібліотека та низка лабораторій Національного природничого музею.

WordPress Photo Gallery Plugin
В рамках стажування у Франціїї, Павло Шидловський ознайомився з природничими методами дослідження археологічних пам’яток та роботою різних лабораторій.
Одним з напрямків досліджень відділу «Людина та середовище» Національного музею природничих наук є археозоологічні дослідження – вивчення фауністичних комплексів в контексті археологічних об’єктів. Важливою складовою Музею є Кабінет порівняльної анатомії в будівлі Інституту палеонтології людини.
WordPress Photo Gallery Plugin
Ще один музейний та дослідницький заклад – Музей Людини, Musée de l’Homme – було відвідано Павлом Шидловським з метою ознайомлення з роботою дослідницьких лабораторій та опрацювання колекцій артефактів в рамках стажування у Франції.
В лабораторії мікроскопії, якою завідує асоційований професор Ентоні Борель (Antony Borel), проводяться трасологічні дослідження давніх виробів з каменю та кістки. Use-wear analysis – метод, який дозволяє встановити функцію предмету на основі детального вивчення слідів зносу виробу з використанням даних мікроскопії.
В процесі зустрічі було проведено попередній аналіз крем’яних виробів з стоянки Межиріч на предмет наявності слідів зносу. Також обговорювались плани щодо співпраці в галузі дослідження крем’яних комплексів верхньопалеолітичних пам’яток.
WordPress Photo Gallery Plugin

В ході стажування у наукових установах Франції, відбулось ознайомлення Павла Шидловського з колекціями кам’яної доби, які зберігаються в Музеї Людини – Musée de l’Homme і представляють різні культурно-хронологічні комплекси Європи, Африки та Азії. За сприяння зберігачки фондів та палеолітознавиці Лоранс Клемаре (Laurence Clemareg) стало можливим опрацювання матеріалів граветської, мадленської та азільської культур, що походять з класичних пам’яток території Франції.

WordPress Photo Gallery Plugin
Національний музей археології (Musée d’archéologie nationale) розташовується у середньовічному палаці у передмісті Парижу Сен-Жермен ан Ле, деякі частини якого сягають ХІІ століття. В якості музею цей палац функціонує з 1867 року. Одним з перших кураторів Музею був Габріель де Мортільє (Louis Laurent Gabriel de Mortillet) – еволюціоніст та революціонер, соратник Прудона, археолог та один з розробників сучасної археологічної періодизації, вчитель Хведіра Вовка. Цьому вченому присвячено тимчасову виставку, яка представляє щоденники, друковані праці, археологічні знахідки та оригінальні малюнки виконані особисто де Мортільє.
Ще одна перлина Музею – Кабінет Едуара П’єтта (Édouard Louis Stanislas Piette) – антрополога та археолога первісності, який у кінці ХІХ століття відкрив та провадив розкопки низки палеолітичних та неолітичних стоянок у Франції. Результатом робіт цього вченого є масштабна колекція виробів з кременю та кістки, мисливської зброї та предметів мистецтва, яка представлена в Кабінеті.
Ознайомлення Павлом Шидловським з експозицією та фондами стало можливим за сприяння зберігача Музею, спеціаліста з кістяної індустрії палеоліту, Кетрін Шваб (Catherine Schwab).
Під час стажування, Павло Шидловський ознайомився із зооархеологічними, трасеологічними та реставраційними методами обробки колекцій, археологічних матеріалів із фондів музеїв і наукових установ Франції і брав безпосередню участь у вивченні доісторичних об’єктів в Дордоні.