Archaeological Heritage as a Target during War

Andrii Моніторинг стану об’єктів археологічної спадщини в Україні є складним завданням. Пошук і розпізнавання археологічних пам’яток є складним, оскільки вони існують у «непроявленому» стані. Переважна більшість об’єктів археології не внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Більше того, не на всіх територіях узгоджено здійснюються необхідні пам’яткоохоронні заходи. Специфіка археологічних пам’яток полягає в тому, що їх відкриття часто безпосередньо пов’язане з катастрофічними подіями: в даному випадку – руйнуванням ландшафту внаслідок військових дій.

Link