Конференція «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE»

У вересні 2017 року було проведено міжнародну наукову конференцію, присвячену підводній археології «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE». 

Дана конференція стала заключною подією проекту SNF-SCOPES «Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods» (NEENAWA) – спільний проект між чотирма країнами: Україною, Швейцарією, Македонією та Росією.
Важливо зазначити, що участь у конференції брали дослідники з різних країн, не тільки з вище зазначених, а ще з Польщі, Греції, Німеччини, Латвії.

Метою проекту NEENAWA було створення наукової мережі в галузі археології неоліту та водно-болотних угідь та передачі знань з Швейцарії, як однієї з провідних країн світу у цій галузі, до країн-учасниць Східної Європи. Іншим аспектом була концентрація уваги на поліпшенні техніки археологічних досліджень (переважно підводної археології / документації під охороною води / дайвінгу) та методів знайомства із підводною археологією, включаючи дендрохронологію.

Міжнародна конференція «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE» тривала з 15 до 18 вересня включно. Міждисциплінарний проект об’єднав дослідників, що працюють у ранньому голоцені європейської преісторії та археології. Обговорювались теми, які хронологічно охоплюють періоди від мезоліту до бронзового віку. 

Також були проведені майстер класи: «Lacustrian Dendrochronology in the Context of Pile Dwelling Archaeology at Lake Biel, Switzerland» та «Underwater Exploration of Wetland and Peat-bog Sites. Perspectives and Problems».
Загалом, всі східноєвропейські країни мають потенціал та власні напрацювання, щоб дати нове розуміння процесу неолітизації Європи. Тому головним результатом було встановлення тісних зв’язків та розвиток подальших дослідницьких проектів, з чим вдало справились.